Trang Nhà

Jesus

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa Quyển 6 đang được tải lên website – 13/2/2022
Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa Quyển 5 đã được đăng trên website – 22/9/2021

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa Quyển 4 đã được đăng trên website – 5/9/2021

Những Lời Tiên Tri Trong Các Sứ Điệp “Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa” vào Giai Đoạn Cuối Thời

Sứ điệp Thiên Chúa mới ban cho chị Vasula ngày 13 tháng 3 năm 2020

Chị Vassula Chứng Kiến các Cuộc Gặp Gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Thượng Phụ Giáo Chủ Theoctist vào Tháng 5 Năm 1999 tại Romania

Tình Hình Giáo Hội Hiện Nay

Chuẩn Ấn Nihil Obstat và Imprimatur

Phỏng vấn Đức Giám mục Toppo – 26 tháng 4 năm 2018

Vassula Rydén,  “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” và Toà Thánh Vatican

Hiệp Nhất trong Khác Biệt – Unity in Diversity video

Sứ Điệp mới nhất của Chúa Giêsu ngày 13 tháng 2, 2016

Giới Thiệu Các Sứ Điệp

Đức Giáo Goàng Gioan Phaolô II chào mừng Sự Sống Thật trong Thiên Chúa tại Điện Mùa Hè Castel Gandolfo

Sứ Điệp Chúa Ban Cho Việt Nam

Người Phụ Nữ Được Điểm Trang Bằng Mặt Trời

Mười Điều Răn

Một quyển sách để cầu nguyện

Sứ Điệp Gửi Cho Tù Nhân

Sứ Điệp Cho Toàn Thể Nhân Loại, Theo Nhận Xét Của Một Hồng Y Đã Từng Nghiên Cứu Các Sứ Điệp Này

Vassula Rydén Là Ai