Hiệp Nhất Kitô Hữu

HIỆP NHẤT KITÔ HỮU

Chúng ta luôn nghe thấy tiếng kêu gọi hiệp nhất trong các sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa.

Tiếng “kêu” này vang vọng trong tâm hồn của những ai đang thành tâm tìm theo Chúa Kitô.  Giọng nói của chị Vassula luôn biểu lộ tình trạng  khẩn cấp trong việc kêu gọi hòa giải, hòa bình và hiệp nhất.

“Lạy Cha, xin cho họ tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con..” (Gn 17: 21)

chính thống giáo! công giáo! tin lành! tất cả các con đều thuộc về Cha! dưới Mắt Cha tất cả các con là Một! Cha không phân biệt một tí nào …

Vassula, con hãy vẽ ba thanh sắt ở đầu có tán;

unity

ba thanh sắt này đại diện cho Công Giáo Rôma, Chính Thống Giáo và Tin Lành; Cha muốn họ hãy cúi mình xuống để hiệp nhất, nhưng cả ba thanh sắt này vẫn còn quá cứng và không thể tự uốn cong xuống được, vì thế Cha phải đến với họ bằng Lửa, và với quyền năng Lửa của Cha trên họ, thì nhất định họ sẽ phải trở nên mềm mại để khom người xuống, và có thể khuôn đúc thành một thanh sắt vững chắc, rồi Vinh Quang Cha sẽ đầy tràn toàn thể trái đất;

greek sign                                                                     Sứ điệp ngày 27.10.1987 và 26.10.1989