Kinh Nguyện

Các Kinh Nguyện Chúa Dạy Nên Đọc Hàng Ngày

Ba Kinh Thường Nhật

(Dưới đây là ba kinh Chúa Giêsu muốn chúng ta nguyện hằng ngày):

 Tuần Cửu Nhật Khấn Thánh Tâm Chúa

Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô,
con nài xin Trái Tim Chí Thánh Chúa
ban cho con ơn  này …

(Kể ra ơn muốn xin)

Xin Chúa đoái thương con,
và thực hiện những gì Thánh Tâm Chúa muốn…
Xin Thánh Tâm Chúa quyết định…
Con tin tưởng trọn vẹn vào Thánh Tâm Chúa…
Con phó thác nơi Thánh Tâm Chúa…
Con lao mình vào Lòng Thương Xót hải hà của Thánh Tâm Chúa

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa sẽ không để con thất vọng,
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con tin vào tình yêu Chúa dành cho con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
nguyện Nước Chúa Trị Đến.

 Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con đã khấn xin nhiều ơn,
nhưng con tha thiết nài xin Chúa ban cho con ơn này.
Xin Chúa thương nhận, và đặt ơn này trong Thánh Tâm Chúa,
để khi Cha Hằng Hữu nhìn thấy điều con xin,
được bao phủ bằng Máu Châu Báu Chúa,
Người sẽ không từ chối.
Lạy Chúa Giêsu,

lời cầu xin này không còn là của con nữa,
mà chính là của Chúa.

Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con đặt trọn tin tưởng vào Chúa.
Xin Chúa đừng để con phải thất vọng bao giờ. Amen.

 Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen,
xin bảo vệ chúng con trong các trận chiến,
xin che chở chúng con
thoát khỏi những mưu chước hiểm độc
và các cạm bẫy của ma quỷ.
Chúng con khẩn nài xin Thiên Chúa quở phạt nó,
và chúng con xin ngài là Thống Lãnh Đạo Binh Thiên Quốc,
dùng Quyền Năng Thiên Chúa,
xua đuổi Satan và mọi ác thần vào hỏa ngục,
vì chúng đang rong ruổi khắp thế gian
tìm cách hủy hoại các linh hồn. Amen.

 Kinh Hãy Nhớ của Thánh Bênađô

Ôi lạy Trinh Nữ Maria Đầy Ân Sủng,
xin Mẹ nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào
chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ,
van xin Mẹ cứu giúp, mong được Mẹ cầu bầu,
mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.

 Vì vậy, Ôi Trinh Nữ trên hết mọi trinh nữ, Mẹ của con!
Con là kẻ tội lỗi, sầu khổ,
tin tưởng chạy đến nép mình dưới bóng Mẹ.

 Ôi lạy Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể!
xin đừng chê bỏ lời con cầu xin,
nhưng vì Tình Thương Mẹ hiền
xin lắng nghe và nhậm lời con. Amen.

 Kinh Xin Ơn Sám Hối và Ơn Giải Thoát

Chúa Giêsu ban kinh này cho thời đại chúng ta qua bà Vassula Rydén, ngày 13 tháng 11 năm 2006:

Lạy Chúa, suốt bao năm qua,
Chúa đã phải khổ sở vì các tội con đã phạm,
vậy mà Chúa vẫn hằng xót thương con;

 Bao phen con đã để mình sa vào mọi cảnh lầm đường lạc lối,
nhưng giờ đây con quyết tâm không phạm tội nữa;
Bao lần con đã sống tệ bạc với Chúa,
và đã hành xử bất công;
nay con quyết tâm không bao giờ sống như thế nữa;
Con từ bỏ tội lỗi, con từ bỏ Ma Quỷ,
con từ bỏ mọi điều bất chính làm hoen ố linh hồn con;
Xin Chúa giải thoát linh hồn con khỏi tất cả
những gì trái nghịch với sự thánh thiện của Chúa;

 Lạy Chúa, con nài xin Chúa
cứu thoát con khỏi mọi sự dữ;
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin hãy đến,
xin Chúa đến mau và ở lại trong tâm hồn con;

 Lạy Chúa, xin tha thứ cho con,
và cho con được nương náu trong Chúa,
vì Chúa là Khiên Mộc Che Chở con,
là Đấng Cứu Độ và là Ánh Sáng đời con,
con tín thác vào Chúa;

 Lạy Chúa,  từ hôm nay
con sẽ chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc;

Con dứt khoát đoạn tuyệt với ma quỉ,
với mọi tà thần và các thứ ngẫu tượng,
vì chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao vượt trên cả hoàn vũ,
và siêu việt hơn hết mọi thần thánh;

 Xin Chúa giang cánh tay uy quyền,
cứu con thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi tù đày,
xin giải thoát con khỏi mọi biến loạn,
và xin đánh bại kẻ thù của con là Ma Quỷ;
Ôi! lạy Đấng Cứu Thế!
xin Chúa đến mau cứu giúp con. Amen.

Bà Vassula giải thích: “Chúa Giêsu Kitô đọc cho tôi viết ra kinh này, là kinh xin ơn sám hối, ơn chữa lành và ơn giải thoát. Chúa nói kinh này rất cần thiết cho thời đại chúng ta, là thời đại hơn bao giờ hết đang bị sự dữ khuynh đảo, vậy mà nhiều người lại không biết cách cầu nguyện để đoạn tuyệt với Satan, kẻ đang khống chế họ, làm họ mù lòa, và gây cho họ rất nhiều đau khổ bằng bệnh tật hay bằng nhiều cách khác, hầu biến họ thành những tù nhân của nó. Chúa Giêsu cũng nói rằng có nhiều người đang thờ những thần giả (các ngẫu tượng). Lời kinh này rất có hiệu lực nếu biết cầu nguyện với tất cả lòng thành.”

 Kinh Lạy Cha Nhân Ái,

hỡi Vassula, con hãy cầu nguyện lên Cha như sau:

 Lạy Cha Nhân Ái,
xin Cha đừng giáng cơn thịnh nộ trên thế hệ này,
kẻo họ phải diệt vong hết thảy.
Xin Cha đừng đổ tai họa và thống khổ
trên đoàn chiên của Cha,
vì các nguồn nước sẽ khô cạn,
và thiên nhiên sẽ héo tàn; tất cả sẽ tiêu tan
không còn vết tích khi Cha thịnh nộ;

Hơi Thở nóng bỏng của Cha
sẽ thiêu đốt địa cầu thành nơi hoang phế!
Từ phía chân trời, một vì sao sẽ xuất hiện;
Đêm tối sẽ bị tàn phá,
và bụi tro sẽ rơi xuống như tuyết đông
bao phủ dân Cha như những bóng ma;

Lạy Thiên Chúa,
xin rủ lòng Thương Xót chúng con,
và đừng đối xử khắc nghiệt với chúng con;
Xin Chúa nhớ đến
những tâm hồn hân hoan trong Chúa,
và Chúa cũng hân hoan sống trong họ!

Xin Chúa nhớ đến những con cái tín trung của Chúa,
mà đừng giáng Bàn Tay quyền lực xuống chúng con,
Xin Chúa lấy Lòng Nhân Từ Thương Xót
mà nâng chúng con chỗi dậy,
và đặt để huấn lệnh của Chúa trong lòng mọi người, Amen”

Kinh Cầu Nguyện Cho Thế Giới Trở Lại

08.07.1990

 Lạy Cha là Đấng rất Nhân Từ,
xin Cha cho những người đã nghe đi nghe lại nhiều lần
song vẫn không thể hiểu,
giờ đây có thể nghe được Tiếng Cha,
và hiểu rằng đó là chính Cha, Đấng Chí Thánh;
xin Cha mở mắt những người nhìn mãi nhìn hoài,
song vẫn không thể thấy,
giờ đây được chiêm ngưỡng tường tận
Thánh Nhan và Vinh Quang Cha,
xin Cha đặt Ngón Tay trên tâm hồn họ,
để tâm hồn họ có thể mở ra,
và hiểu thấu được Lòng Trung Tín của Cha,
Lạy Cha là Đấng Công Chính,
con nguyện xin tất cả những ơn này,
để cho muôn dân muôn nước được ơn trở lại,
và được chữa lành,
nhờ các Thương Tích của Con Rất Yêu Dấu Cha,
là Chúa Giêsu Kitô; amen;”

Kinh Lạy Cha bằng tiếng Aramên

(THE LORD’S PRAYER in Aramaic)

LISTEN HERE

(Phonetic pronunciation)

Aboon Dbashmayo (Lậy Cha chúng con ở trên Trời)
Nethcadash shmokh (chúng con nguyện Danh Cha cả sáng).
teethe malkoothokh, (Nước Cha trị đến),
nehwe sebyonokh, (Ý Cha thể hiện);
aykano Dbashmayo off bar’o. (dưới đất cũng như trên trời.)

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Xin Cha ban cho chúng con lương thực hàng ngày).
washbook lan howbain wahtohain (và tha nợ chúng con)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con)
lo thaalan il nessyoono (xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ)
elo fasson men beesho (nhưng xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ)
metool ddeelokhee malkootho, (vì mọi dân nước)
ou haylo ou Teshbohto, (sức mạnh và vinh quang)
loalam olmen Amin. (đều quy về Cha muôn thuở muôn đời. Amen.)

Chuỗi Mân Côi, Năm Sự Vui

(The Joyful Mysteries of the Rosary)

Suy niệm từ Sứ Điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa

1. Thiên Thần Tuyền Tin Cho Đức Bà Chịu Thai (Lc 1,26-38)

“… Chúa Thánh Thần với Ta và Chúa Cha đã nói:
‘hỡi Maria đầy ơn phúc, Ba Ngôi Thiên Chúa ở với Con; Chúng Ta sẽ không giấu Con một bí mật nào cả, Hơi Thở của Ba Ngôi Cha sẽ là hơi thở của Con, phát sinh tinh tuyền từ Vinh Quang của Ba Ngôi Cha, hỡi Maria, hiện thân sự tốt lành của Ba Ngôi Cha, Chúng Ta ban Bình An cho Trái Tim Con, trong Trái Tim hoàn hảo này, Ta, là Chúa Con, sẽ khải hoàn; Trái Tim của Ba Ngôi Cha sẽ là Trái Tim của Con, một lò lửa bừng cháy tình yêu linh thánh, Linh Hồn của Ba Ngôi Cha sẽ là Linh Hồn của Con,[1] một kho báu đáng quí trọng, một Địa Đàng cho Ba Ngôi Cha; Thần Trí của Ba Ngôi Cha sẽ là Thần Trí của Con; đúng vậy, vì bất cứ ai được hợp nhất với Ba Ngôi Cha thì nên một thần trí với Ba Ngôi Cha;”
đây chính là Đấng mà Ba Ngôi Cha hết sức sủng ái…” (25.3.96)

1 Linh hồn nên được hiểu là sự sống như trong sách Luca 9, 24.

2. Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (Lc 1,39-55)

“… cả con người của các con sẽ được nâng lên, và tâm hồn các con sẽ hoan hỉ sung sướng vô ngần, vì khi tấm màn che mắt các con được tháo bỏ, các con sẽ được thấy Trái Tim Diễm Phúc nhất trong những trái tim diễm phúc, Đấng Chí Thánh trên hết các thánh, Trái Tim Khôn Sánh, cháy lửa tình yêu vô biên, một ngọn lửa bừng cháy, rực rỡ và sáng ngời; hỡi bạn, lúc ấy bạn sẽ hiểu Nhân Đức là gì, và trong Trái Tim Trinh Khiết Đầy Nhân Đức ấy, Ta là Thiên Chúa, đã trở thành Thiên-Chúa-Làm-Người, bạn sẽ nhìn thấy Mẹ Đấng Cứu Thế của mình, Mẹ các thánh tiên tri …” (25.3.96)

3. Đức Bà Sinh Đức Chúa Giêsu Nơi hang Đá (Mt 2,1-12; Lc 2,1-20)

chính trong Trái Tim ấy, trong Vực Thẳm ân sủng ấy, Ta đã thực hiện quyền năng của Ta, Ta là Đấng Sáng Tạo trời đất, Tác Giả của ân sủng, đã tìm được thiên đàng của Mình trong thiên đàng, ân sủng của Mình trong ân sủng, để đến trong thân phận của một nô lệ; Ta đã đến với Đấng Khiêm Nhường Thẳm Sâu1 để phục vụ chứ không phải để được phục vụ;
Ta là Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại, Đấng Thiên Sai (Mêsia) đã được hứa ban, đã đến với hình ảnh hoàn hảo giống hệt như Thánh Tâm Ta, để chia sẻ nỗi buồn, Niềm Vui, sự đau đớn, thống khổ, những điều kỳ diệu, bị phản bội, cơn hấp hối, đòn vọt, (gai nhọn) đâm thâu, và chịu đóng đinh vào Thánh Giá; Trái Tim Mẹ Con Ta đã cùng nhau chuộc tội (cho nhân loại);
1 Rất Thánh Đức Mẹ.

4. Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
(Lc 2,22-38):

(The Presentation )

hôm nay, từ trời Cha nhìn xuống để kiểm đếm những tâm hồn trong sạch:  − Cha phải nói gì đây? chẳng lẽ Hy Tế của Cha hóa ra vô ích hay sao? Tâm Hồn Cha tan vỡ… Cha đã hy sinh chính Mình vì các con để giải thoát các con khỏi độc hại và thanh tẩy một dân tộc để nó có thể là Dân riêng của Cha, và (chúng) sẽ không có tham vọng nào khác ngoài việc làm điều thiện;  Cha đã làm mọi sự để các con có thể được công chính hoá nhờ ân sủng và trở thành những người thừa hưởng Vương Quốc Cha; và với lượng hải hà, Cha hằng gia tăng việc dạy dỗ tất cả các con Lề Luật của Cha, và đổi mới các con với Thánh Thần Ân Sủng, thậm chí Cha phải nhắc đi nhắc lại cùng một điều không thay đổi; giờ đây Cha dạy dỗ và ban cho các con những giáo huấn theo cách thức của Đấng Khôn Ngoan Thánh Thiện; đó không phải là một giáo lý mới, nhưng cùng một Giáo Lý của Hiền Thê[1] mà con có thể tin cậy vào được;  tất cả các con đều thuộc về Nhà của Cha; vì Cha đã mua Nhà ấy bằng chính Máu Cha, và Cha đã đổ hết mọi giọt Máu Mình ra cho mọi người … các con là Nhà của Cha[2]

[1] Giáo Hội.
[2] Dt 3, 6. (…. nhà Thiên Chúa là chính chúng ta, …)

5. Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
(Lk 2,40-51)

hãy đến, hỡi các con là những người còn đang lang thang trong hoang địa mà nói rằng: “tôi đã đi tìm Đấng Cứu Chuộc tôi nhưng không thấy Người;” các con yêu dấu của Cha ơi, hãy đi tìm Cha với tâm hồn trong sạch, bằng cách yêu mến Cha một cách vô vị lợi; hãy tìm kiếm Cha trong sự thánh thiện và phó thác như Lòng Cha khao khát; hãy tìm kiếm Cha bằng cách tuân giữ các Giới Răn của Cha; hãy tìm kiếm Cha bằng cách lấy yêu thương thay thế cho sự độc ác, hãy tìm kiếm Cha với lòng đơn sơ; đừng phạm tội nữa; đừng làm điều ác nữa; hãy học làm điều thiện; theo đuổi đức công bình; giúp đỡ người bị áp bức, hãy làm cho hoang địa và chốn khô cằn này được hân hoan; hãy làm cho sự lạnh nhạt, hờ hững của các con bừng cháy như lửa hồng; hãy từ bỏ tính thờ ơ lãnh đạm và thay thế bằng lòng nhiệt thành; hãy làm tất cả những điều này để rồi các con có thể nói: “tôi đi tìm Đấng Cứu Chuộc tôi và tôi đã thấy Người; Người vẫn luôn ở bên tôi, nhưng vì sống trong u tối nên tôi không thấy Người; Ôi, Tôn Vinh Thiên Chúa! Chúc tụng Chúa chúng con! làm sao con lại có thể mù lòa như vậy?” rồi khi đó Cha sẽ nhắc nhở các con tuân giữ và quí trọng các giới luật của Cha, để các con được sống;

Chuỗi Mân Côi của Chính Thống Giáo
hay
  “The Jesus Prayer”

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa,
xin thương xót con là kẻ có tội.

bất cứ ai cầu nguyện cùng Cha bằng tràng chuỗi Mân Côi này[1], thì cửa Trời sẽ mở ra cho người đó, và Lòng Thương Xót Cha sẽ cứu họ;

(Sứ Điệp ban cho Vassula ngày 18-01-1990)

[1] Tràng chuỗi Mân Côi của Chính Thống Giáo.

Kinh Cầu Nguyện cho Hiệp Nhất

(Lời cầu nguyện của Cha Sergius Bulgakov)
(Chúa Giêsu chỉ định đem vào phần Sứ Điệp của Chúa)

“Ôi! lạy Chúa Giêsu Kitô,
là Chúa và là Ðấng Cứu Ðộ chúng con,
Chúa đã hứa ở lại với chúng con luôn mãi.
Chúa mời gọi tất cả các Kitô hữu đến với nhau
để dự phần vào Mình và Máu Chúa.

Nhưng tội chúng con đã làm chúng con chia rẽ nhau,
khiến chúng con không thể cùng nhau tham dự tiệc Thánh Thể
của Chúa.

chúng con xin xưng thú tội này,
chúng con cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con,
và phù giúp chúng con biết đáp ứng đường lối hoà giải
như Ý Chúa muốn.

Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con
ngọn lửa của Chúa Thánh Thần,
xin ban cho chúng con thần khí khôn ngoan và đức tin,
thần khí dũng cảm và nhẫn nại,
thần khí khiêm nhường và kiên quyết,
thần khí yêu thương và sám hối,
nhờ lời cầu nguyện của rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời
và của tất cả các thánh.
Amen.”

CÁC KINH TẬN HIẾN

KINH: TẬN HIẾN CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu dạy chúng ta năng cầu nguyện kinh này (26.01.1992)

 Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
xin hãy đến chiếm hữu con trọn vẹn,
để những động cơ của con sẽ là những Động Cơ của Chúa,
những khao khát của consẽ là những Khao Khát của Chúa,
lời nói của con sẽ là Lời Nói của Chúa,
ý nghĩ của con sẽ là Ý Nghĩ của Chúa,
rồi xin Chúa cho phép con
được nép mình trong nơi thẳm sâu của Thánh Tâm Chúa;
xin Chúa hãy hủy con ra không;
con, là …., sẽ hết lòng tôn thờ Thánh Tâm Chúa,

con xin đoan hứa sốt sắng phụng sự Thánh Tâm Chúa,
bằng nhiệt huyết bừng cháy trong con,
con sẽ phụng sự Chúa tha thiết nhiệt thành hơn trước;

con yếu đuối, nhưng con biết Sức Mạnh của Chúa sẽ nâng đỡ con;
xin Chúa đừng để con rời mắt khỏi Chúa,
và cũng đừng cho phép lòng con xao xuyến ở nơi nào khác;
con, là …., sẽ chỉ tìm kiếm Thánh Tâm Chúa,  

và khao khát một mình Chúa mà thôi;

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,

xin làm cho con biết chán ghét tất cả những gì
trái nghịch với Sự Thánh Thiện và Thánh Ý Chúa,
xin Chúa hãy sàng lọc con trở đi trở lại,
để bảo đảm chắc chắn rằng
trong con không còn sót lại một đối thủ nào nữa;
kể từ hôm nay, xin Chúa xiết chặt sợi dây Tình Ái
mà Chúa đã dùng để bện chặt lấy con,
xin Chúa hãy làm cho linh hồn con khao khát Chúa,  
và trái tim con tương tư Chúa,

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,

xin Chúa đừng chần chờ nữa,
xin Chúa hãy đến thiêu đốt trọn vẹn con người con
bằng Lửa Nhiệt Ái của Chúa;
từ nay trở đi, bất cứ việc gì con làm,
sẽ chỉ được làm vì Lợi Ích và Vinh Quang của Chúa,
và không có sự gì vì bản thân con cả;

con, là …., xin tận hiến đời con cho Chúa,
kể từ ngày hôm nay con sẵn lòng làm nô lệ của Tình Yêu Chúa,
làm lễ vật hiến tế cho những Khát Vọng Bừng Cháy của Chúa,
và cho Cuộc Khổ Nạn của Chúa, cho lợi ích của Giáo Hội Chúa,
và là đồ chơi của Linh Hồn Chúa;

xin Chúa làm cho những đặc điểm của con được trở nên
giống với những đặc điểm Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Chúa,
qua những đắng cay mà con sẽ gặp phải
vì những linh hồn bưng tai giả điếc và nhìn thấy họ sa ngã;
xin cho linh hồn con được chịu như thế;

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,

xin đừng miễn trừ cho con khỏi vác Thánh Giá của Chúa,
như Chúa Cha đã không miễn trừ cho Chúa;
xin Chúa bắt lấy ánh mắt con, tư tưởng con,  
và những ước vọng của con được là tù nhân của Thánh Tâm Chúa;

con là kẻ bất xứng và chẳng đáng nhận được bất cứ ơn gì,
nhưng xin Chúa giúp con biết thực sự sống việc tận hiến của con
bằng cách luôn trung thành,
và không ngơi kêu cầu Danh Thánh Chúa;
xin Chúa giúp cho tinh thần con
biết từ chối tất cả những gì
không phải là Chúa;

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,

xin cho linh hồn con
được mang nhiều Dấu Roi của Thân Mình Chúa hơn bao giờ hết, nhằm giúp các linh hồn được ơn trở lại;

con, là …, xin tình nguyện dâng hiến ý riêng con
để phục tùng Thánh Ý Chúa, bây giờ và mãi mãi; amen;

Kinh Tận Hiến Cho Hai Trái Tim

(Consecration to the Two Hearts)
Ngày 21 tháng 9 năm 1993

Ôi Lạy Chúa!
được định rõ trong những lời tiên tri
về Lời Chúa, chúng con biết,
chúng con trông cậy và chúng con tin tưởng rằng
Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria
sẽ toàn thắng trong một tương lai gần đây;

 vì vậy chúng con lấy lòng khiêm nhường
đến xin hiến dâng bản thân, gia đình,
và quê hương chúng con
cho Hai Thánh Tâm của Chúa và Mẹ;

 chúng con tin rằng
khi dâng hiến quê hương chúng con lên Chúa và Mẹ,
thì nước này sẽ không giơ gươm chống lại nước kia,
và sẽ không còn tập luyện để chiến tranh nữa;

chúng con tin rằng
khi dâng hiến quê hương, xứ sở chúng con
lên Hai Trái Tim Kính Mến của Chúa và Mẹ,
thì tất cả tính kiêu căng, ngạo mạn của con người,
tất cả tình trạng vô đạo
và cứng lòng của nhân loại sẽ mai một đi,
mọi điều ác sẽ được thay thế
bằng yêu thương và các việc lành;

 chúng con tin rằng, 
Hai Trái Tim Thánh Thiêng của Chúa và Mẹ
giờ đây sẽ không cầm lòng trước những tiếng thở dài
và những nhu cầu của chúng con,
mà trái lại, vì Tình Yêu Bừng Cháy
của Hai Trái Tim Chí Thánh,
Chúa và Mẹ sẽ đoái thương nhậm lời chúng con
và đến với chúng con,
 để chữa lành các vết thương sâu xa của chúng con,
và mang đến cho chúng con sự bình an;

Kính lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu
và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria,
xin thổi trên chúng con một tia lửa
từ Hai Trái Tim của Chúa và Mẹ,
để làm cho tâm hồn chúng con bừng sáng,
hầu biến đổi đất nước chúng con
trở thành Nơi-Cư-Ngụ hoàn hảo
của Sự Thánh Thiện của Chúa và Mẹ;
xin Chúa và Mẹ ở lại trong chúng con,
cho chúng con được nương náu trong Chúa và Mẹ,
để nhờ vào Tình Yêu của Hai Trái Tim Chúa và Mẹ,
chúng con có thể tìm được Sự Bình An,
Hiệp Nhất và Ơn Hoán Cải;
amen;

 Kinh Sự Hiệp Nhất Sẽ Xuống Như Tia Chớp

17.01.1990

 “Lạy Chúa là Đấng đầy Lòng Thương Xót,
nguyện Chúa được chúc tụng,
mọi sự vĩ đại, quyền năng và huy hoàng,
tất cả đều là của Chúa,
quyền tối cao là của Chúa,
Chúa là Đấng Thống Trị muôn loài và trên hết mọi sự,
Nhờ Chúa và qua Chúa,
Sự Hiệp Nhất sẽ xuống như tia chớp,
để tôn kính và tôn vinh Nhiệm Thể Chúa,
amen”

17 tháng 1 năm 1990

 Kinh: Xin Chiếm Hữu Linh Hồn Con

(29.01.1990)

 Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
xin đưa linh hồn con từ nơi tối tăm này
vào trong Ánh Sáng Chúa,
xin ấp ủ linh hồn con trong Thánh Tâm Chúa,
xin nuôi dưỡng linh hồn con bằng Lời Chúa,
xin xức dầu linh hồn con bằng Thánh Danh Chúa,
và giúp linh hồn con
luôn sẵn sàng lắng nghe lời giáo huấn của Chúa,
xin Chúa thổi hương thơm ngọt ngào của Chúa
trên linh hồn con,
để hồi sinh hồn con,
xin Chúa chiếm hữu linh hồn con,
để làm vui thỏa Linh Hồn Chúa;
Lạy Cha, xin điểm trang cho con là con của Cha,
bằng cách nhỏ từng giọt
dầu mộc dược tinh khiết của Cha trên con,

Cha đã đưa con lên tận Thiên Cung,
nơi tất cả những Người Được Tuyển Chọn đang an vị,
Cha đã khoe con với khắp các thiên thần của Cha,
ôi, linh hồn con còn khao khát gì hơn nữa?
Thánh Thần Cha đã ban cho con sự sống,
và lạy Chúa, Chúa là Bánh Hằng Sống,
đã phục hồi sự sống của con,
Chúa đã ban cho con được uống Máu Thánh Chúa,
để con được vĩnh viễn cùng Chúa
hưởng phúc trường sinh trong Nước Chúa,
Vinh Danh Đấng Tối Cao!
Vinh Danh Đấng Cực Thánh,
Chúc tụng tôn vinh Chúa là Chúa chúng con,
vì Lòng Thương Xót và Tình Yêu Chúa
trải dài đến thiên thu vạn đại;
amen;

29 tháng 1 năm 1990

Chúa sẽ tuôn đổ Bình An và Tình Yêu cho chúng con,

(Peace and Love Shall Fill Us)

 Lạy Cha,
cho dù bóng đêm vẫn bao trùm trái đất,
con biết rằng ở trên con, có Đức Giavê,
Đấng nhìn thấy con cái của Người trong tối tăm
sẽ thương xót họ;
Người sẽ ngự xuống trong Uy Quyền và Vinh Hiển,
để làm tan bóng tối đáng sợ này
thành một ngày tươi sáng,
Người sẽ tuôn đổ Bình An và Tình Yêu cho chúng con,
và linh hồn chúng con
sẽ được tràn trề Ánh Sáng của Người,
Đấng Hằng Hữu sẽ trở lại,
Đấng Hằng Hữu sẽ trở về,
Đấng Hằng Hữu sẽ ở với chúng con,
Vinh Danh Đấng Tối Cao!
amen;

Lạy Chúa Giêsu,
xin làm cho lòng con biết rung động,
Chúa là Niềm Hoan Lạc của con,
xin Chúa nói với con, hướng dẫn con,
và giúp con biết hạ mình xuống,
amen;

                                                                   March 4, 1991

Kinh Xin Cho Tất Cả Chúng Con Cùng Thờ Lạy Chúa Chung Quanh Một Nhà Tạm Duy Nhất

Lạy Cha,
chúc tụng Danh Cha;
vì Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô
đã đến thế gian,
không phải để lên án,

mà để cứu độ thế gian,
xin thương xót chúng con,
xin Cha nhìn đến các Dấu Thánh của Con Cha,
giờ đây đang nứt nở, vỡ toác,
và xin Cha nhớ đến cái giá Người đã trả,
để cứu chuộc tất cả chúng con;
xin Cha nhớ đến các Thánh Tích của Người,
và hai Trái Tim
mà chính Cha đã liên kết trong Tình Yêu
và đã cùng chịu đau khổ,
là Trái Tim Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội
và Con Chí Ái Cha,

Ôi lạy Cha,
giờ đây xin Cha nhớ tới Lời Hứa của Con Cha
mà gửi đến cho chúng con Đấng Bảo Trợ với uy lực mạnh mẽ,
là Thánh Thần Chân Lý,

để nhắc nhở cho thế giới nhớ đến Chân Lý,
cùng nhớ đến tính hiền hòa,
lòng khiêm nhường, đức vâng lời
và Tình Yêu khôn cùng của Con Cha,

Lạy Cha,
đã đến giờ
sự thống trị của chia rẽ
kêu gào Bình An và Hiệp Nhất,
đã đến giờ
Nhiệm Thể đầy Thương Tích của Con Cha
kêu gọi Sự Công Chính,
là điều mà thế giới vẫn chưa được biết đến;
nhưng nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria,
và Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Lạy Cha Dấu Yêu,
xin ban cho tâm hồn chúng con Sự Bình An này,
và xin cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm,
qua việc kiện toàn Lời Cầu Nguyện
của Con Chí Ái Cha đã dâng lên Cha:
đó là tất cả chúng con được nên một,
nên một trong Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,
để chúng con thờ lạy và tán dương Cha,
tất cả cùng chung quanh một Nhà Tạm duy nhất,
amen;

March 25, 1991

Kinh: Ôi, Xin Hãy Đến Cứu Con

(O Come and Rescue Me)

Lạy Cha là Đấng rất Nhân Từ
xin Cha đoái thương nâng con lên áp vào Ngực Cha,
xin cho phép con được uống từ
Dòng Nước Không Ngừng Tuôn Chảy Sự Sống Đời Đời,
nhờ đó con sẽ biết rằng,
con được hưởng ân lộc của Cha,
Ôi lậy Cha xin hãy đến cứu con,
trước khi Giờ đó thình lình ập đến với con;
xin thương cứu chữa con, vì con đã đắc tội với Cha,

Lạy Cha,
Môi của Cha thắm đượm muôn Ân Phúc,
Trái Tim Cha là Lò Lửa Tình Yêu bừng cháy,
Đôi Mắt Cha là hai Ngọn Lửa thiêu,

Ôi lạy Cha,
Vẻ Đẹp của Cha chính là Sự Toàn Mỹ,
Sự Uy Nghi Rực Rỡ của Cha
khiến cho cả các thiên thần sáng láng nhất
cũng phải chói mắt,
Cha Giầu Nhân Đức và Ân Sủng,
khi đến Giờ,
xin đừng giấu Thánh Nhan Cha khỏi con;
xin Cha hãy đến xức dầu cho con
bằng dầu tình yêu.

Lạy Thiên Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện,
xin lắng nghe tiếng con khẩn khoản nài van!
Con phải chu toàn lời con đã khấn hứa với Cha;

Lạy Cha Hằng Hữu,
dù cho dòng đời đang chống lại con,
con vẫn tín thác, con nhận biết, con tin tưởng,
rằng Cánh Tay Cha, sẽ sẵn sàng nâng con lên
và đưa con ra khỏi dòng đời này;
Ôi con trông ngóng biết bao
được chiêm ngắm Thánh Điện của Cha,
và được trông thấy Vinh Quang Cha
nơi Hòm Bia Giao Ước!
Ôi, linh hồn con mỏi mòn đợi chờ
để chiêm ngắm Đấng Cỡi Ngựa từ Trời Cao,
Danh Ngài là:
Trung Thành và Chân Thật,[1]
Ngài là Đấng sẽ quét sạch tội ác khỏi thế giới,
Ngài là Đấng Công Chính,
Ôi! xin Cha thương đến bao phủ con
bằng Áo Choàng của Cha,
vì Tình Yêu Cha hiển danh đại lượng,

Ôi lạy Cha!
xin đừng hủy diệt con như con đáng tội,
nhưng xin Cha thương cứu giúp con,
và ban cho con Bánh Hàng Ngày,
xin Cha bảo vệ con an toàn
khỏi nanh vuốt loài Rắn Độc;
xin làm cho con nên người được thừa kế Nhà Cha,
xin làm cho con trở nên con cái Ánh Sáng của Cha,
xin làm cho con trở nên bản sao hoàn hảo
của Đấng Tử Đạo Tối Cao,
để tôn vinh Cha, đến muôn muôn đời;
amen;
[1] Kh 19,11.
September 19, 1991

Yahweh Visited Me

Kinh Xin Hồi Sinh Tất Cả Chúng Con Vì Vinh Quang Của Cha

(Revive us all for Your Glory)

Chúa là Thiên Chúa duy nhất của con,
là Niềm Hy Vọng duy nhất của con,
là Tình Yêu duy nhất của con,
Chúa là Thiên Chúa vô song của con,
Chúa hết sức Dịu Dàng và Tế Nhị
với những người yếu đuối và khốn cùng,
xin Chúa đừng để Chén Công Thẳng của Chúa
tràn trên chúng con;
lạy Chúa,
xin Chúa cho những người bị cầm tù
được giải thoát trước Ngày của Chúa,
trước Mặt Chúa, lỗi lầm của chúng con thật nhiều,
mà tình trạng nổi loạn và thờ ơ của chúng con
thì lại còn nhiều hơn nữa,
nhưng Trái Tim Chúa
đang trổi nhịp Yêu Thương và Trắc Ẩn,
Ôi lạy Cha đầy lòng Khoan Dung,
xin ban cho chúng con
Hơi Thở đầy quyền năng của Thánh Thần Cha,
để hồi sinh tất cả chúng con vì Vinh Quang của Cha, amen;

November 15, 1991

Kinh: Chúa Giavê Đã Đến Thăm Con

Chúa Giavê đã viếng thăm con,
như một cơn gió mạnh,
Thần Khí Ngài đã nâng con lên
và tỏ cho con thấy Tôn Nhan Ngài,
Ngài tỏ cho con thấy: Sự Dịu Dàng,
Tình Yêu và Sự Thiện Hảo Vô Biên của Ngài,
rồi Ngài mưa như trút Phúc Lành xuống trên con,
và cho con dư dật Manna,
để chia sẻ với anh chị em của mình;

Ngài cùng đi với con trong miền đất bị lãng quên,
từ đất kẻ chết, Ngài đã kéo con ra
giữa đám người đã lãng quên Ngài,
Ngài nâng con chỗi dậy,
và khôi phục ký ức của linh hồn con;

lạy Chúa Giavê, con thật diễm phúc biết bao!
lạy Chúa, ước gì Sự Dịu Ngọt của Chúa
luôn ở với tất cả chúng con,
chúc tụng Chúa Giavê đến muôn đời; amen;

16.01.1992

Kinh:  Tác Giả Bài Thánh Ca Tình Yêu

(Author of the Love Hymn)

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu,
Tác Giả bài Thánh Ca Tình Yêu,
Là Vua từ thuở Khai Thiên lập địa,
Lạy Thiên Chúa,
Chúa đã đứng dậy và ban sấm ngôn
với mọi cư dân trên mặt đất,

thực đúng với Lòng Thương Xót hải hà
và Thánh Danh cao cả của Chúa,
Chúa đã mưa như trút xuống trên chúng con
hết phúc lành này đến phúc lành khác;
Hương thơm của Chúa du hành trên sóng biển
và toàn cõi địa cầu;

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,
trước đây thế hệ chúng con
chưa từng chứng kiến những việc tốt lành như thế,
Lạy Tác Giả bài Thánh Ca Tình Yêu,
Tác Phẩm của Chúa
là món trang sức tuyệt hảo, tráng lệ,
thật đẹp mắt và làm vui thỏa tâm hồn

      Lạy Chúa Cha Hằng Hữu,
Con muốn ngơi khen Chúa trọn đời con,
và hát mừng Chúa là Thiên Chúa của con
đến hơi thở cuối cùng.
− Amen −
15.05. 1992

 Kinh: Được biết Cha
là được ở trong Ánh Sáng của Cha

(To Know You is to be in Your Light)

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu,
chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,
được biết Cha là được biết Sự Sống vĩnh cửu,
được biết Cha là được biết Chân Lý,
lạy Cha của mọi lẽ Khôn Ngoan,
xin Thánh Thần Cha thánh hóa con,
để lòng con biết thốt lên những lời nói đầy Khôn ngoan;

Lạy Đấng Duy Nhất và Hoàn Thiện,
Là Nguồn Tình Yêu Siêu Việt,
Lạy Đức Vua xin làm cho lòng con say mến,
để con ca tụng ngợi khen Cha ngày đêm;
Lạy Suối Nguồn Mộc Dược và Dầu Thanh Tẩy,
xin làm cho linh hồn khốn khổ của con được ngát hương,
bằng hương thơm thanh khiết của Cha,
để khi con gặp Đức Vua của con,
và cũng là Con Một Yêu Dấu của Cha,
thì Ngài sẽ không ngoảnh Mặt khỏi con

được biết Cha là được ở trong Ánh Sáng của Cha,
Ánh Sáng sẽ chỉ Đường cho con,
và dìu dắt con bước theo Dấu Chân Con yêu Dấu của Cha;

Lạy Suối Nước Hằng Sống, xin ngự đến,
xin Ngự đến và dìm con, là con của Cha,
trong Suối Nguồn tuôn chảy chan hòa
Từ Thánh Điện của Cha;

Ôi lạy Thiên Chúa, con yêu Chúa đến rơi lệ!
xin Chúa ban cho linh hồn khốn khổ của con,
biết khát khao tất cả những gì là Thánh Thiện,
xin cho linh hồn con
được cảm nếm Sự Dịu Hiền của Cha,
Lạy Đức Giavê, Cha là Thiên Chúa của con,
con xin chúc tụng Thánh Danh Cha,
vì Cha hằng đoái nhìn đến linh hồn khốn khổ của con
và làm cho linh hồn con
tràn ngập ánh rạng ngời của Vinh Quang Cha;

Lạy Cha, hướng về Cha tâm hồn con ca hát,
thần trí con hoan hỷ trong Thánh Thần Cha;
Ôi lạy Thiên Chúa, là Cha của con,
xin cho phép linh hồn con
được ngả vào Vòng Tay Yêu Thương của Cha,
bằng việc đóng Ấn Tín của Cha lên trái tim con,
để tình con yêu mến Cha
được trở nên mạnh mẽ hơn cả Thần Chết;
amen;

KINH CẦU HIỆP NHẤT

 Lạy Chúa Giêsu,
ngay trước giờ tự nộp mình chịu chết
để cứu chuộc chúng con,
Chúa đã cầu xin cùng Chúa Cha rằng:
“Lạy Cha, xin cho chúng được nên một
như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.”
Xin Chúa hãy làm cho chúng con biết đau lòng
cảm thấy tội chia rẽ nơi chúng con.
Cúi xin Chúa ban cho chúng con ơn nhận biết
và can đảm xóa bỏ những gì là hờ hững,
khinh khi và hiềm khích nơi chúng con.
Xin Chúa thương giúp tất cả chúng con
biết cố gắng tìm gặp nhau,
cùng thực hiện Hiệp Nhất
trong Tình Yêu Bao La của Chúa,
để tự đáy lòng và từ môi miệng,
chúng con không ngừng ca ngợi,
chúc tụng và tôn vinh Danh Thánh Chúa.

Cúi xin Chúa hướng dẫn chúng con
tìm thấy nơi Chúa:
con đường tiến tới Hiệp Nhất đích thực và hoàn hảo,
là thành kính qui phục Tình Yêu và Chân Lý Chúa. Amen.
15.5.1992

Kinh : Lạy Chúa Thánh Thần, Lạy Đấng Đồng Hành Thánh Thiện Và Là Người Bạn Của Con.

lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng của con,
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Hướng Dẫn con,
con yêu Chúa, bởi vì Chúa đã chỉ Đường cho con,

Lạy Chúa Thánh Thần
lạy Đấng Đồng Hành Thánh Thiện
và là Người Bạn của con,
Chúa là Đấng đã thỏ thẻ vào tai con
lời khuyên nhủ, sự khôn ngoan và niềm an ủi,
con yêu Chúa, vì Chúa đã cho mắt con được thấy,
và tai con được nghe,

con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã phục sinh con,
và Chúa đã trở nên Bánh hằng ngày của con,
Ôi Manna Ngọt Ngào bởi Trời,
Chúa đã an ủi tâm hồn đau buồn và khốn khổ của con;
Chúa săn sóc con trong hoang địa này,
và Chúa quan tâm đến những thiếu thốn của con,
Chúa đang thổi vào toàn thể nhân loại,
một ngọn lửa ầm vang muôn Hồng Ân ;
vì Vinh Quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,
xin ban cho tất cả chúng con
hồng ân được hiến dâng chính mình
để vâng theo qui luật của Chúa,
và xin cho Lề Luật của Chúa
trở thành niềm hoan lạc của chúng con; amen;
18.5.1993

Kinh:  Xin Chúa Hoàn Thiện Linh Hồn Con Bằng Sự Thánh Thiện của Chúa.

Lạy Chúa là Chúa các Tầng Trời,
xin Chúa thánh hóa linh hồn con,
là nơi Chúa ngự trị,
     để Chúa, là Đức Vua của con, được hiển vinh;
xin Chúa hoàn thiện linh hồn con
 bằng Sự Thánh Thiện của Chúa,
  để nhờ Thần Tính Chúa, con có thể trở nên
người thừa kế
Vương Quốc và Vinh Quang của Chúa;

con xin đoan hứa
hy sinh mạng sống cho anh chị em con,
và trở nên một phần trong Chương Trình Cứu Độ của Chúa;
lạy Đấng Tạo Hóa, con là của Chúa,
lạy Chúa Giêsu Kitô, con là của Chúa;
lạy Đức Chúa Thánh Thần, con là của Chúa; Amen;
10.07.1994