VASSULA VÀ TÒA THÁNH VATICAN

vassula & popeVassula và Tòa Thánh Vatican

Trong thời gian từ năm 2001 đến 2004, Bà Vassula Rydén đã có cuộc đối thoại trực tiếp với Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin (TBGLĐT) của Tòa Thánh Vatican, do yêu cầu của vị Nguyên Bộ Trưởng TBGLĐT lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Đương Kim Giáo Hoàng Danh Dự Biển Đức thứ 16.

Hồng Y Joseph Ratzinger

Đương Kim Giáo Hoàng Danh Dự Biển Đức thứ 16, nguyên Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Bản chính bức thư của Đức Hồng Y  Ratzinger.

letter Pope (2)

 (Bản dịch bức thư trên đây:)

 Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin

Ngày 10 tháng 7 năm 2004

Prot N. 54/92-19631

Cùng quý hiền huynh Hồng Y, Tổng Giám Mục đáng kính,

 Như quý hiền huynh đều biết, vào năm 1995 Thánh Bộ đã phổ biến một bản Thông Tri nói về các bài viết của bà Vassula Rydén. Sau đó, qua sự yêu cầu của bà, một cuộc đối thoại trao đổi cặn kẽ đã diễn ra. Sau cuộc đối thoại này, bà Vassula Rydén đã phổ biến bức thư đề ngày 4 tháng 4, năm 2002 được đăng tải trong ấn bản mới nhất của sách “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” (True Life in God), trong đó bà Rydén đã cung cấp đầy đủ các dữ kiện hầu làm sáng tỏ tình trạng hôn nhân của bà cũng như những khúc mắc do bản Thông Tri nói trên đặt ra về các bài viết của bà và việc bà tham dự các bí tích (xem tài liệu đính kèm).

 Vì các bài viết kể trên đã được phổ biến trong xứ sở của quý hiền huynh, nên Thánh Bộ thấy cần thông báo cùng quý hiền huynh về sự việc trên đây.

 Riêng việc tham dự các nhóm cầu nguyện do bà Rydén tổ chức, các tín hữu Công Giáo nên tuân theo ý kiến của các Đức Giám mục sở tại của giáo phận.

 Trong tinh thần hiệp thông, tôi xin thành tâm mượn cơ hội này để nói lên lòng kính mến sâu xa không ngơi của tôi với quý hiền huynh.

 Trân trọng kính chào quý hiền huynh

(Ký tên)

Hồng Y Joseph Ratzinger

Bộ Trưởng

 (Đính kèm)
——————————————————

Kính chuyển quý Chủ Tịch các Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Pháp, Thụy Sỹ, Uruguay, Phi Luật Tân và Gia-nã-đại